selected bidder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected bidder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected bidder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected bidder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected bidder

    * kỹ thuật

    người trúng thầu

    xây dựng:

    nhà thầu trúng thầu