scissor tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissor tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissor tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissor tongs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissor tongs

    * kỹ thuật

    kìm cắt