scissors crossover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissors crossover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissors crossover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissors crossover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scissors crossover

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  điểm giao dạng kéo

  giao thông & vận tải:

  độ tuyến kép

  đường chuyển giao nhau