scissor fault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissor fault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissor fault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissor fault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissor fault

    * kỹ thuật

    đứt gãy dạng kéo