scissor junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissor junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissor junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissor junction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissor junction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nút chữ X