scissor-case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissor-case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissor-case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissor-case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissor-case

    * kỹ thuật

    bao đựng kéo