salvage vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage vessel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salvage vessel

  * kinh tế

  tàu trục vớt cứu hộ

  * kỹ thuật

  tàu cứu hộ

  giao thông & vận tải:

  tàu hộ