salvage tug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage tug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage tug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage tug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salvage tug

  * kinh tế

  dịch vụ cứu hộ

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  tầu kéo mắc cạn