salvage value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salvage value

  * kinh tế

  dịch vụ cứu hộ

  * kỹ thuật

  giá trị còn lại

  hóa học & vật liệu:

  giá trị tận dụng