salvage award nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage award nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage award giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage award.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvage award

    * kinh tế

    sữa có vị muối