reversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reversion.

Từ điển Anh Việt

 • reversion

  /ri'və:ʃn/

  * danh từ

  (pháp lý) quyền đòi lại, quyền thu hồi

  quyền thừa kế; tài sản thuộc quyền thừa kế

  sự trở lại (tình trạng cũ)

  reversion to type: (sinh vật học) sự trở lại hình thái tổ tiên, sự lại giống

  tiền bảo hiểm nhân thọ được trả sau khi chết

  (vật lý), (toán học) sự đảo, sự diễn ngược

  reversion of series: sự diễn ngược cấp số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reversion

  * kinh tế

  quyền nhận lại

  quyền thu hồi

  quyền thừa kế

  sự trở về trạng thái ban đầu

  * kỹ thuật

  nghịch đảo

  sự đảo

  sự nghịch đảo

  toán & tin:

  phép đảo nghịch

  hóa học & vật liệu:

  sự tái lưu hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet