protection wagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection wagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection wagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection wagon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection wagon

    * kỹ thuật

    toa xe đệm