protection hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection hole

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giếng khoan bảo vệ