protectionist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protectionist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protectionist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protectionist.

Từ điển Anh Việt

 • protectionist

  /protectionist/

  * danh từ

  người chủ trương bảo vệ nền công nghiệp trong nước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protectionist

  * kinh tế

  chủ nghĩa bảo hộ

  người chủ trương

  người chủ trương chính sách bảo hộ (mậu dịch)

  người ủng hộ chế độ bảo hộ kinh tế

  thuộc chủ nghĩa bảo hộ (mậu dịch)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protectionist

  an advocate of protectionism