protection band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protection band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protection band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protection band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protection band

    * kỹ thuật

    dải bảo vệ