protectional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protectional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protectional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protectional.

Từ điển Anh Việt

  • protectional

    xem protection