preferred term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred term.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred term

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thuật ngữ được ưa thích