preferred orientation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred orientation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred orientation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred orientation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preferred orientation

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  định hướng ưu tiên

  hóa học & vật liệu:

  sự định hướng chọn lựa