preferred direction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred direction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred direction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred direction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preferred direction

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hướng trội

  giao thông & vận tải:

  phương ưu tiên