preferred language (pl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred language (pl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred language (pl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred language (pl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred language (pl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ngôn ngữ được ưa chuộng (được ưu tiên)