preferred angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred angle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc thích hợp