pocket agreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pocket agreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pocket agreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pocket agreement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pocket agreement

  * kinh tế

  ẩn thư

  nặc thư

  nặc thư cải khế

  thư mật để thay đổi khế ước