passing siding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing siding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing siding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing siding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passing siding

  * kỹ thuật

  đường cho tàu thông qua

  xây dựng:

  chỗ tránh tàu (hỏa)

  đường tránh tàu (hỏa)