passing light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passing light

  * kỹ thuật

  đèn chiếu gần

  đèn mờ

  xây dựng:

  đèn hiệu giao thông