passing off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passing off

  * kinh tế

  đánh lừa

  mạo nhận

  sự bán đồ giả

  sự bán ra đồ giả

  sự mạo nhận