passing lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passing lane

  * kỹ thuật

  làn đường vượt

  làn đường vượt qua

  giao thông & vận tải:

  làn vượt xe