passing point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passing point

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    điểm tránh tàu