magnetic flux nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetic flux nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetic flux giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetic flux.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magnetic flux

  * kỹ thuật

  đường lực từ

  đường sức từ

  đường từ thông

  vật lý:

  lượng từ thông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • magnetic flux

  a measure of the strength of a magnetic field over a given area

  Similar:

  magnetic field: the lines of force surrounding a permanent magnet or a moving charged particle

  Synonyms: flux