lord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lord.

Từ điển Anh Việt

 • lord

  /lɔ:d/

  * danh từ

  chủ đề, chúa tể, vua

  lord of the manor: chủ trang viên

  lord of the region: chúa tể cả vùng

  vua (tư bản độc quyền nắm một ngành công nghiệp nào)

  steel lord: vua thép

  Chúa, Thiên chúa

  Lord bless us: cầu Chúa phù hộ chúng ta

  ngài, chúa công (tiếng tôn xưng người quý tộc, người có chức tước lớn, thượng nghị viện...)

  The Lords: các thượng nghị viện (ở Anh)

  Lord Mayor: ngài thị trưởng (thành phố Luân-ddôn)

  My Lords: thượng nghị viện (ở Anh)

  (thơ ca);(đùa cợt) đức ông chồng, đức lang quân ((cũng) lord and master)

  drunk as a lord

  (xem) drunk

  * ngoại động từ

  phong tước, ban tước, cho vào hàng quý tộc

  * nội động từ

  to lord over; to lord it over khống chế, sai khiến, sai bảo; ra oai, làm ra vẻ bề trên, hống hách

  to be lorded over: bị khống chế, bị đè đầu cưỡi cổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet