jehovah nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jehovah nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jehovah giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jehovah.

Từ điển Anh Việt

  • jehovah

    /dʤi'houvə/

    * danh từ

    (kinh thánh) Giê-hô-va

Từ điển Anh Anh - Wordnet