almighty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almighty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almighty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almighty.

Từ điển Anh Việt

 • almighty

  /ɔ:l'maiti/

  * tính từ

  toàn năng, có, quyền tối cao, có mọi quyền lực

  Almighty God: thượng đế

  (từ lóng) hết sức lớn, vô cùng, đại

  an almighty fool: một thằng đại ngốc

  * phó từ

  (từ lóng) hết sức, vô cùng

  * danh từ

  thượng đế

Từ điển Anh Anh - Wordnet