godhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

godhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm godhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của godhead.

Từ điển Anh Việt

 • godhead

  /'gɔdhed/

  * danh từ

  thánh thần

  the Godhead

  thượng đế

Từ điển Anh Anh - Wordnet