lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lime.

Từ điển Anh Việt

 • lime

  /laim/

  * danh từ

  (thực vật học) chanh lá cam

  (thực vật học) (như) linden

  nhựa bẫy chim

  vôi

  * ngoại động từ

  bẫy chim bằng nhựa

  bón vôi, rắc vôi

  nhúng vào nước vôi, ngâm vào nước vôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lime

  * kinh tế

  chanh cốm

  chanh lá cam

  màu vàng chanh

  sữa vôi

  tinh dầu

  vôi

  * kỹ thuật

  chanh cốm

  đá vôi

  gỗ bồ đề

  keo

  quét vôi

  vôi

  vôi (khoáng vật)

  xây dựng:

  đá vôi bitum

  vôi xanh

  toán & tin:

  vàng chanh

  hóa học & vật liệu:

  vôi, đá vôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet