investment policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment policy

    * kinh tế

    chính sách đầu tư