investment funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • investment funds

  * kinh tế

  qũy đầu tư

  * kỹ thuật

  vốn đầu tư cơ bản

  điện tử & viễn thông:

  các quỹ đầu tư

  tín dụng đầu tư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • investment funds

  Similar:

  investment: money that is invested with an expectation of profit