investment club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment club.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment club

    * kinh tế

    câu lạc bộ đầu tư