input panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input panel

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bảng nhập