input cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input cell

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tế bào nhập liệu