input class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input class

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lớp nhập liệu

    lớp vào