input gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí bơm