hire car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hire car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hire car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hire car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hire car

  * kinh tế

  xe (hơi) cho thuê

  xe mướn

  * kỹ thuật

  ô tô:

  xe thuê

Từ điển Anh Anh - Wordnet