hired man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hired man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hired man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hired man.

Từ điển Anh Việt

 • hired man

  /'haiədmæn/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hired man

  Similar:

  hired hand: a hired laborer on a farm or ranch

  the hired hand fixed the railing

  a ranch hand

  Synonyms: hand