guile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guile.

Từ điển Anh Việt

  • guile

    * danh từ

    sự lừa đảo, sự lừa gạt; mưu mẹo, thủ đoạn, xảo trá

Từ điển Anh Anh - Wordnet