guilery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guilery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guilery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guilery.

Từ điển Anh Việt

  • guilery

    * danh từ

    (phương ngữ) sự giảo hoạt; sự dối trá