glass rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glass rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glass rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glass rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • glass rod

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  đũa thủy tinh

  vật lý:

  tấm thủy tinh