frequency range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frequency range

  * kỹ thuật

  dải tần

  dải tần số

  khoảng tần

  miền tần

  cơ khí & công trình:

  biên độ tần số

  ô tô:

  dãi đài (rađiô)

  độ rộng băng tần

  hóa học & vật liệu:

  khoảng tần số