frequency domain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency domain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency domain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency domain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frequency domain

  * kỹ thuật

  dải tần

  khoảng tần

  miền tần

  toán & tin:

  miền tần số