frequency curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frequency curve

  * kinh tế

  đường tần suất

  * kỹ thuật

  đường tần số

  xây dựng:

  đường cong tần số

  toán & tin:

  đường mật độ

  đường mật độ (phân phối)