frequency doubler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency doubler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency doubler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency doubler.

Từ điển Anh Việt

 • frequency doubler

  (Tech) bộ nhân đôi tần số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frequency doubler

  * kỹ thuật

  độ dịch tần

  khoảng dịch tần

  sự dịch tần số

  toán & tin:

  bộ nhân đôi tần số

  điện:

  mạch nhân đôi tần suất

  điện tử & viễn thông:

  sự kéo tần số