fit operator/ wholesaler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fit operator/ wholesaler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fit operator/ wholesaler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fit operator/ wholesaler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fit operator/ wholesaler

    * kinh tế

    nhà bán sỉ FIT